کتاب سالهای سگی اثر ماریوبارگاس یوسا رایگان

کتاب سالهای سگی اثر ماریوبارگاس یوسا

کتاب سالهای سگی اثر ماریوبارگاس یوسا- مترجم: احمد گلشیری ما نقش قهرمان را بازی میکنیم چون ترسوییم؛ نقش قدیس را بازی میکنیم چون شریریم؛نقش آدمکش را بازی میکنیم چون در کشتن همنوعان خود بی تابیم؛ و [...]

دانلود