جزوه طلایی روانشناسی عمومی از استاد خانیان 1800 تومان

جزوه طلایی روانشناسی عمومی از استاد خانیان

این کتاب ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، آزاد و پیام نور و وزارت بهداشت بوده که بر اساس کتاب هیلگارد جمع آوری شده است و شامل نکات کلیدی پاراگراف به پاراگراف [...]

دانلود