کتاب تربیت احساسات اثر گوستاو فلوبر 2800 تومان

کتاب تربیت احساسات اثر گوستاو فلوبر

کتاب تربیت احساسات اثر گوستاو فلوبر رمانی بسیار زیبا و محبوب که بوسیله فلوبر در سال ۱۸۶۹ به رشته تحریر درآمد. در ابتدا اهالی فن به نکات ریز و سبک زیبای این رمان توجهی نکرده و آن را یک اثر ضعیف می [...]

دانلود