جزوه مهندسی سیستم ها از دکتر افشار رایگان

جزوه مهندسی سیستم ها از دکتر افشار

آن چه در این جزوه میخوانیم : مفهمو سیستم های مهندسی عمران مراحل پروژه های عمرانی تصمیم گیری نظام بند تصمیم گیری علمی مدل های ریاضی تصمیم گیری مسائل نمونه تحقیق در عملیات ارزش زمانی پول مدل های [...]

دانلود