جزوه خلاصه مقاوت مصالح از مصطفی رحیمی 1800 تومان

جزوه خلاصه مقاوت مصالح از مصطفی رحیمی

خلاصه ای که پیش روی شماست خلاصه درس مقاومت مصالح گاج چاپ ۱۳۹۲ و سری عمران چاپ ۱۳۹۲ می باشد.دقت کنید که مبنای خلاصه کتاب گاج بوده است و بعد از خواندن کتاب سری عمران ، نکات مهم و اضافی این کتاب نیز [...]

دانلود