کتاب مدیریت زمان در ۱۰دقیقه از شاهین شاکری 1800 تومان

کتاب مدیریت زمان در ۱۰دقیقه از شاهین شاکری

همه ما به یک اندازه وقت داریم.پس چرا بعضی ها به کارهایشان که می رسند، هیچ، وقت هم اضافه می آورند و بعضیها همیشه از کمبود وقت می نالند ؟علتش را شاید بتوان با تکنیک های مدیریت زمان که در این کتاب [...]

دانلود