کتاب مهارت گفتگو برای همسران از زهره شیری رایگان

کتاب مهارت گفتگو برای همسران از زهره شیری

در اين كتاب قصد بر آن است كه به هنر گفتگوي بين فردي نظري انداخته شود، كه در اين ميان به تعريف گفتگو، اهميت گفتگو، اصول و سبكهاي گفتگـو، مهـارتهـاي گفتگـو، الگوهاي تخريبگر و ارتقا بخش گفتگو و در [...]

دانلود