کتاب خسرو و شیرین نظامی رایگان

کتاب خسرو و شیرین نظامی

دانلود خسرو و شیرین منظومه شعر نظامی گنجوی است که شرح حال عشق میان خسرو و شیرین را روایت می کند. شخصیت های اصلی منظومه خسرو و شیرین عبارتند از ۱٫خسرو پرویز(پسر هرمز و نوه انوشیروان) ۲٫ شیرین [...]

دانلود