کتاب روانکاری وجودی از ژان پل سارتر رایگان

کتاب روانکاری وجودی از ژان پل سارتر

در نوشتار حاضر، نگارنده معتقد است که هنوز نمی‌توان روان‌کاوی وجودی به معنای واقعی آن نوشت. این کتاب به طور کلی، نقادی روان شناسی جدید به خصوص اصل “موجبیت فروید” را مطرح می‌کند و تحلیل [...]

دانلود