کتاب اندازه گیری برای مهندسین فارسی رایگان

کتاب اندازه گیری برای مهندسین فارسی

دانلود کتاب اندازه گیری برای مهندسین (Metrology for engineers ) نسخه ی فارسی اندازه‌گیری یا سنجش فرآیند برآورد اندازهٔ ویژگی‌های یک چیز، مانند طول، وزن یا عمق آن نسبت به یکاهای اندازه‌گیری [...]

دانلود