کتاب هذیان و رویا از فروید رایگان

کتاب هذیان و رویا از فروید

این نوشته نخستین پژوهش مهم فروید درباره یک اثر ادبی است. آنچه در این اثر مورد توجه او قرار می گیرد رؤیای قهرمان داستان است. فروید در این باره می نویسد : «من در اثر مطالعه روانکاوانه رمان کوچکی به [...]

دانلود