کتابچه بیماری ام. اس رایگان

کتابچه بیماری ام. اس

بخشی از کتابچه بیماری ام. اس : ام. اس (Multiple sclerosis یا MS)یک بیماری خود ایمنی است که سیستم ایمنی بدن اشتباهاً ب “میلین “ (در پیرامون رشته های عصبی دستگاه اعصاب مرکزی، ماده مهمی به نام میلین [...]

دانلود