جزوه اجزای محدود دکتر نیکخو 1800 تومان

جزوه اجزای محدود دکتر نیکخو

جزوه اجزای محدود دکتر نیکخو تاریخچه مختصر روش اجزا محدود: روش اجزای محدود در اوایل قرن بیستم متولد شد و مولود آنالیز ماتریسی سازه است که به محیط های گسترده بسط داده شده است.اولین حرکت سال ۱۹۰۰ [...]

دانلود