رمان قلعه حیوانات جورج اورول 1800 تومان

رمان قلعه حیوانات جورج اورول

رمان قلعه حیوانات جورج اورول بحشی از رمان قلعه حیوانات: آقای جونز مالک مزرعه مانر به اندازه ای مست بود که شب وقتی در مرعدانی را قفل کرد از یاد برد که منفذ بالای آن را هم ببندد. تلو تلو خوران با [...]

دانلود
رمان روزهای برمه جورج اورول رایگان

رمان روزهای برمه جورج اورول

رمان روزهای برمه جورج اورول مقدمه نویسنده: رزوهای برمه همچون نوشته های دیگر جورج اورول یک داستان اعتقادی است .خوانندگانی که با آثار او آشنایی دارند و کتاب های او ،همچون قلعه حیوانات و یا ۱۹۸۴ را [...]

دانلود
رمان درخت زندگی جورج اورول رایگان

رمان درخت زندگی جورج اورول

رمان درخت زندگی جورج اورول بحشی از رمان درخت زندگی: ساعت رو و نیم را اعلام کرد. گوردن در پستوی کتابفروشی آقای مک چنی پشت میزی وارفته بود. گوردن کومستاک ،بیست و نه ساله ،آخرین عضو خانواده کومستاک [...]

دانلود
رمان ۱۹۸۴ جورج اورول رایگان

رمان ۱۹۸۴ جورج اورول

رمان ۱۹۸۴ جورج اورول کتاب رمان ۱۹۸۴ جورج اورول ،بیانگر روحیه ای خاص و هشداردهنده است روحیه به تصویر کشیده شده در این کتاب ،نا امیدی نسبت به آینده انسان است و به همگان هشدار می دهد که اگر روند [...]

دانلود