ترجمه مقاله Single random phase holographic encryption of images 19000 تومان

ترجمه مقاله Single random phase holographic encryption of images

چکیده دراین مقاله روشی به منظور رمزگذاری یک تصویر نوری، به شکل هولوگرام تک فاز ارائه شده است، که بدین منظور از یک ماسک تک فاز تصادفی به عنوان کلید خصوصی رمزگذاری استفاده می شود. فرآیند رمزگذاری [...]

دانلود