چاه و آونگ اثر ادگار آلن پو 5000 تومان

چاه و آونگ اثر ادگار آلن پو

چاه و آونگ پو زادهٔ شهر بوستون در آمریکا بود. وی در آغاز سروده‌هایش را در مجله‌ای در نیویورک به چاپ رساند. وی با دختر عمویش پیمان زناشویی بست. با مرگ همسرش دچار سرخوردگی و ناامیدی بسیاری شد که [...]

دانلود