جزوه بافت فرسوده از خانم دکتر سعیدی 1800 تومان

جزوه بافت فرسوده از خانم دکتر سعیدی

یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران بویژه کلانشهرها با آن روبرو هستند ، فرسودگی بافت های شهری است . این را می توان یک مسئله جهانی برای اکثر شهر های دنیا دانست. زیرا چرخه تغییرات شرایط [...]

دانلود