جزوه بافت فرسوده از خانم دکتر سعیدی رایگان

جزوه بافت فرسوده از خانم دکتر سعیدی

یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران بویژه کلانشهرها با آن روبرو هستند ، فرسودگی بافت های شهری است . این را می توان یک مسئله جهانی برای اکثر شهر های دنیا دانست. زیرا چرخه تغییرات شرایط [...]

دانلود