کتاب حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر 2800 تومان

کتاب حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر

حکایت دولت و فرزانگی کتابی از مارک فیشر نویسنده مشهور کتابهای کامیابی و را و رسم موفقیت و با ترجمه ی زیبای گیتی خوشدل میباشد این کتاب در مورد روانشناسی ثروت و نحوه ارتباطات و موفقیت میباشد همچنین [...]

دانلود