کتاب خود باوری از دکتر براندن رایگان

کتاب خود باوری از دکتر براندن

این کتاب به توضیح خود باوری می پردازد و مارا با ابعاد مختلف آن با آن آشنا می سازد.  مشخصات فایل: عنوان:  کتاب خود باوری مولفین: دکتر براندن ویرایش: اول ترجمه: دکتر بهاره دادرس تعداد صفحات: ۱۱۱ [...]

دانلود