کتاب دایی جان ناپلئون اثر ایرج پزشک زاد رایگان

کتاب دایی جان ناپلئون اثر ایرج پزشک زاد

داستان پسری نوجوان که دچار اشتباه شده و عاشق دختر دایی خود می شود که از دختر دایی اش بسیار حفاظت می شود و در واقع بعد از قضیه عاشق شدن پسر نام دایی اش دایی جان ناپلئون می شود. این داستان با طنزی [...]

دانلود