کتاب فارسی آموزش نرم افزار کتیا CATIA رایگان

کتاب فارسی آموزش نرم افزار کتیا CATIA

دانلود کتاب فارسی آموزش نرم افزار کتیا CATIA نرم افزار کتیا نرم افزاری قوی برای طراحی به کمک کامپیوتر ( CAD )، مهندسی ( تحلیل ) به کمک کامپیوتر ( CAE ) و ساخت به کمک کامپیوتر ( CAM ) از سیستمهای [...]

دانلود