پاورپوینت دوره آموزشی اصول پیاده سازی چارچوب معماری C4ISR به روش شی گرا رایگان

پاورپوینت دوره آموزشی اصول پیاده سازی چارچوب معماری C4ISR به روش شی گرا

قسمتی از فهرست عناوین اسلایدها:   شناسنامه سر فصل مطالب مثال ۱: دريافت كننده كد رمز: نمودار انتقال حالت مثال ۱: دريافت كننده كد رمز: شبكه پتري مثال ۱: اجراي سناريوها مثال ۲: ماشين فروشنده خودكار [...]

دانلود