مقاله بیومتریک چیست؟ رایگان

مقاله بیومتریک چیست؟

بیومتریک چیست؟ چکیده: ۱ سیستم های شناسایی بیومتریك از مشخصه های فیزیكی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند: صدا دست خط یا حتی آهنگ و ریتم [...]

دانلود