کتاب صوتی بیشعوری خاویر کرمنت 1900 تومان

کتاب صوتی بیشعوری خاویر کرمنت

این کتاب به معرفی بیشعوری و راههای مقابله با آن می پردازد.خاویر کرمنت(xavier crement) که خود نیز خود را بیشعور درمان شده می نامد در این کتاب تجربیات خود را برای مقابله با بیشعوری ارائه  می کند. [...]

دانلود