کتاب آموزش ترک سیگار از دکتر دهقان رایگان

کتاب آموزش ترک سیگار از دکتر دهقان

آیا سعی دارید سیگار را ترک کنید؟ آیا از اینکه بارها تلاش کردهاید سیگار را ترک کنید و به نتیجه نرسیدهاید، خسته شده اید؟ آیا میخواهید تغییراتی دائمی در زندگیتان به وجود آورید؟ اگر پاسخ به هر کدام [...]

دانلود