پاورپوینت شش سیگما 1800 تومان

پاورپوینت شش سیگما

شش سیگما چیست؟  شش سیگما با در نظر گرفتن ۲ دیدگاه قایل تعریف است: دیدگاه علم آمار و تجاری. تعریف شش سیگما از دیدگاه علم آمار:     سيگما حرف هجدهم از حروف الفباي یوناني و اصطلاحي در آمار است كه به [...]

دانلود