پاورپوینت آشنایی با نظام ۵S 1800 تومان

پاورپوینت آشنایی با نظام ۵S

۵S چیست؟ يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در [...]

دانلود