جزوه ۴۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی 2800 تومان

جزوه ۴۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی

یکی از اشکالات عمده درس خواندن دانش آموزان در درس زیست شناسی، خواندن درس به درس و مبحثی بصورت مستقل است. در حالی که درس زیست شناسی درسی است که برخی از مباحث آن با وجود اینکه در کتابهای سال های [...]

دانلود