رمان ۱۹۸۴ جورج اورول رایگان

رمان ۱۹۸۴ جورج اورول

رمان ۱۹۸۴ جورج اورول کتاب رمان ۱۹۸۴ جورج اورول ،بیانگر روحیه ای خاص و هشداردهنده است روحیه به تصویر کشیده شده در این کتاب ،نا امیدی نسبت به آینده انسان است و به همگان هشدار می دهد که اگر روند [...]

دانلود