کتاب صوتی قضیه خر دجال اثر صادق هدایت 1600 تومان

کتاب صوتی قضیه خر دجال اثر صادق هدایت

کتاب صوتی قضیه خر دجال اثر صادق هدایت قضیه خر دجال داستانی بسیار زیبا و جذاب از هدایت است که به نسبت بقیه کارهای او به نسبت کوتاه تر است و به زبان تمثیلی نوشته شده است. شالوده و اصل داستان راجب [...]

دانلود