جزوه آموزشی انتقال حرارت۱ دکتر حمیدی رایگان

جزوه آموزشی انتقال حرارت۱ دکتر حمیدی

جزوه آموزشی انتقال حرارت۱ جزوه آموزشی انتقال حرارت تألیف شده به دست دکتر حمیدی دارای ۱۲۰ صفحه آموزشی می باشد که شامل فصل های: پدیده انتقال حرارت، رسانش گرمایی، جابه جایی (همرفتی)، تابش( تشعشع)، [...]

دانلود