جزوه اسمبلی دکتر همایون پور رایگان

جزوه اسمبلی دکتر همایون پور

جزوه اسمبلی جزوه اسمبلی اثر دکتر همایون پور با توضیحاتی در مورد assembeler , simulator شروع شده است. شامل آدرس دهی، پردازنده های ۱۶ بیتی، وقفه و… می باشد و در آخر با سرتیتر های function, [...]

دانلود