بررسی ويژگيهای مكاتب فلز كاری در ايران 3000 تومان

بررسی ويژگيهای مكاتب فلز كاری در ايران

دانلود کتاب بررسی ويژگيهای مكاتب فلز كاری در ايران پیام نور مکتب فلزکاری موصل یکی از فعال‌ترین و برجسته‌ترین مکاتب فلزکاری در دورۀ اسلامی هم‌زمان با اواخر دورۀ سلجوقی و دورۀ ایلخانی است. به دلیل [...]

دانلود
دانلود جزوه آشنايی با پارچه و لباس‌های سنتی ايران پیام نور رایگان

دانلود جزوه آشنايی با پارچه و لباس‌های سنتی ايران پیام نور

دانلود جزوه آشنايی با پارچه و لباس‌های سنتی ايران پیام نور الیاس صفاران و خانم فکری در طراحی‌ چاپ‌ پارچه‌، دانشجویان‌ آموزش‌ می‌بینند که‌ چگونه‌ برای‌ پارچه‌های‌ بافته‌ شده‌ طرح‌ بدهند. در طراحی [...]

دانلود