جیره نویسی تغذیه آبزیان پیام نور 3000 تومان

جیره نویسی تغذیه آبزیان پیام نور

دانلود جیره نویسی تغذیه آبزیان پیام نور هزينه ي تغذيه در امر پرورش آبزيان به طور معمول بيش از ۶۰ %كل هزينه ها را شامل ميشود. لذا پرورش موفقيت آميز ماهي ها در گرو تهيه جيره اي مناسب مطابق با [...]

دانلود