کتاب Schwartz’s Manual of Surgery مخصوص اندروید رایگان

کتاب Schwartz’s Manual of Surgery مخصوص اندروید

کتاب الکترونیکی Schwartz’s Manual of Surgery مخصوص اندروید کمتر جراح و پزشکی هست که با کتابچه جراحی شوارتز آشنایی نداشته باشد. این کتابچه شامل راهنمای جامع عملیات قبل و بعد از عمل جراحی و [...]

دانلود