کتاب آموزش مدیر شبکه ۲ اثر فرشید باباجانی رایگان

کتاب آموزش مدیر شبکه ۲ اثر فرشید باباجانی

کتاب آموزش مدیر شبکه ۲ فرشید باباجانی که متخصص شبکه های کامپیوتری است در زمینه شبکه های کامپیوتری کتاب های زیادی تهیه کرده است.کتاب آموزش مدیر شبکه ۲ کتابی چند منظوره در زمینه شبکه های کامپیوتری [...]

دانلود
کتاب آموزش مدیر شبکه ۱ اثر فرشید باباجانی رایگان

کتاب آموزش مدیر شبکه ۱ اثر فرشید باباجانی

کتاب آموزش مدیر شبکه ۱ فرشید باباجانی که متخصص شبکه های کامپیوتری است در زمینه شبکه های کامپیوتری کتاب های زیادی تهیه کرده است.کتاب آموزش مدیر شبکه ۱ کتابی چند منظوره در زمینه شبکه های کامپیوتری [...]

دانلود
کتاب آموزش mcse 2012 اثر فرشید باباجانی رایگان

کتاب آموزش mcse 2012 اثر فرشید باباجانی

کتاب آموزش mcse 2012 این کتاب آموزشی یکی دیگر از آثار فرشید باباجانی که متخصص شبکه های کامپیوتر هستند است.این کتاب در مورد آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ است که به زبان ساده و شیرین گفته شده است که حتی [...]

دانلود