مقاله محاسبات ابری سیار رایگان

مقاله محاسبات ابری سیار

مقاله محاسبات ابری سیار چکیده با افزایش تعداد دستگاه های تلفن همراه است لازم است برای ایجاد راه حل های اقتباس شده برای این نوع از دستگاه های که ظرفیت پردازش محدود دارند، حافظه و پهنای باند کافی [...]

دانلود
مقاله تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند رایگان

مقاله تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

مقاله تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند چکیده شناسایی چهره در سالهاي اخیر، در زمینههاي تحقیقاتی مرتبط با بیومتریک، شناسایی الگو،بینایی ماشین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. [...]

دانلود
جزوه هوش مصنوعی استاد طارمیان رایگان

جزوه هوش مصنوعی استاد طارمیان

جزوه هوش مصنوعی استاد طارمیان درس هوش مصنوعی یکی از دروس مهم رشته مهندسی کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه هوش مصنوعی استاد طارمیان را قرار داده ایم. در این جزوه مباحث هوش [...]

دانلود
جزوه معماری کامپیوتر استاد حمیدرضا زرندی رایگان

جزوه معماری کامپیوتر استاد حمیدرضا زرندی

جزوه معماری کامپیوتر استاد حمیدرضا زرندی درس معماری کامپیوتر یکی از دروس مهم رشته مهندسی کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه معماری کامپیوتر استاد حمیدرضا زرندی از اساتید [...]

دانلود
جزوه مدارهای الکتریکی استاد زرگر رایگان

جزوه مدارهای الکتریکی استاد زرگر

جزوه مدارهای الکتریکی استاد زرگر درس مدارهای الکتریکی یکی از دروس مهم رشته های مهندسی برق و کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه مدارهای الکتریکی استاد زرگر به همراه نمونه [...]

دانلود
جزوه شبکه های کامپیوتری استاد رضوانی رایگان

جزوه شبکه های کامپیوتری استاد رضوانی

جزوه شبکه های کامپیوتری استاد رضوانی درس شبکه های کامپیوتری یکی از دروس مهم رشته مهندسی کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه شبکه های کامپیوتری استاد رضوانی را قرار داده ایم. در [...]

دانلود
جزوه مهندسی فناوری اطلاعات استاد برنائی رایگان

جزوه مهندسی فناوری اطلاعات استاد برنائی

جزوه مهندسی فناوری اطلاعات استاد برنائی درس مهندسی فناوری اطلاعات یکی از دروس مهم رشته مهندسی کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه مهندسی فناوری اطلاعات استاد برنائی را قرار [...]

دانلود