جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رایگان

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها درس نظریه زبان ها و ماشین ها یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد که یکی از دورس پایه و مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای [...]

دانلود
جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات رایگان

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر می باشد که یکی از دورس مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه ذخیره و [...]

دانلود
جزوه مدار منطقی رایگان

جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی مدار منطقی یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر می باشد که جز دروس دشوار این رشته است به همین خاطر برای شما دانشجویان عزیز جزوه مدار منطقی این درس را برای شما قرار داده ایم که به صورت [...]

دانلود
جزوه معماری کامپیوتر رایگان

جزوه معماری کامپیوتر

جزوه معماری کامپیوتر درس معماری کامپیوتر یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد که یکی از دورس پایه و مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه [...]

دانلود
جزوه شبکه های کامپیوتری رایگان

جزوه شبکه های کامپیوتری

جزوه شبکه های کامپیوتری درس شبکه های کامپیوتری یکی از دروس مهم رشته کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد که یکی از دورس پایه و مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز [...]

دانلود
نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات رایگان

نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات

نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد که جز دروس دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز نمونه سوالات ذخیره و [...]

دانلود
جزوه مبانی کامپیوتر ، الگوریتم ها و برنامه نویسی استاد ترکاشون رایگان

جزوه مبانی کامپیوتر ، الگوریتم ها و برنامه نویسی استاد ترکاشون

جزوه مبانی کامپیوتر ، الگوریتم ها و برنامه نویسی درس مبانی کامپیوتر ، الگوریتم ها و برنامه نویسی  یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه مبانی [...]

دانلود
نمونه سوالات مدارهای الکتریکی دکتر فرازکیش رایگان

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی دکتر فرازکیش

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی دکتر فرازکیش درس مدارهای الکتریکی یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد که دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز نمونه سوالات مدارهای الکترتیکی [...]

دانلود
نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته رایگان

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته درس برنامه سازی پیشرفته یکی از دروس مهم رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد که جز دروس دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز نمونه سوالات برنامه سازی [...]

دانلود
نمونه سوالات هوش مصنوعی استاد دقوقی رایگان

نمونه سوالات هوش مصنوعی استاد دقوقی

نمونه سوالات هوش مصنوعی استاد دقوقی درس هوش مصنوعی یکی از دروس مهم رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد که دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز نمونه سوالات هوش مصنوعی استاد دقوقی یکی از [...]

دانلود
جزوه مهندسی نرم افزار۱ دکتر سلاجقه رایگان

جزوه مهندسی نرم افزار۱ دکتر سلاجقه

جزوه مهندسی نرم افزار۱ دکتر سلاجقه این جزوه یکی از جزوه های جامع و کاربردی و بسیار خوب در زمینه درس مهندسی نرم افزار ۱ می باشد که از کلاس های استاد سلاجقه در دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی [...]

دانلود