جزوه استخراج‌ از جامدات رایگان

جزوه استخراج‌ از جامدات

جزوه استخراج‌ از جامدات مبحث استخراج‌ از جامدات یکی از مباحث مهم رشته مهندسی شیمی می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه استخراج‌ از جامدات را قرار داده ایم. در این جزوه مباحث استخراج‌ از [...]

دانلود
جزوه کروماتوگرافی گازی رایگان

جزوه کروماتوگرافی گازی

پر کاربردترین شیوه جداسازی مواد تجزیه ای کروماتوگرافی است که در تمام شاخه های علوم کاربردهایی دارد. کرماتوگرافی گروه گوناگون و مهمی از روش های جداسازی مواد را شامل می شود و امکان می دهد تا اجزای [...]

دانلود
جزوه شیمی فیزیک ۱ پیام نور 1800 تومان

جزوه شیمی فیزیک ۱ پیام نور

دانلود جزوه شیمی فیزیک ۱ پیام نور آخرین نسخه جزوه شیمی فیزیک ۱ برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای همه، [...]

دانلود
جزوه شیمی فیزیک آلی پیام نور 1800 تومان

جزوه شیمی فیزیک آلی پیام نور

دانلود جزوه شیمی فیزیک آلی پیام نور آخرین نسخه جزوه شیمی فیزیک آلی برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای [...]

دانلود
نمونه سوالات شیمی تجزیه دستگاهی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات شیمی تجزیه دستگاهی پیام نور

نمونه سوالات شیمی تجزیه دستگاهی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی [...]

دانلود
جزوه گزارش کار شیمی آلی پیام نور 1800 تومان

جزوه گزارش کار شیمی آلی پیام نور

دانلود جزوه گزارش کار شیمی آلی پیام نور آخرین نسخه جزوه  گزارش کار شیمی آلی برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش [...]

دانلود
جزوه نانو شیمی پیام نور 1800 تومان

جزوه نانو شیمی پیام نور

دانلود جزوه نانو شیمی پیام نور آخرین نسخه جزوه نانو شیمی  برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای همه، همه وقت [...]

دانلود
جزوه شیمی عمومی ۲ پیام نور 1800 تومان

جزوه شیمی عمومی ۲ پیام نور

دانلود جزوه شیمی عمومی ۲ پیام نور آخرین نسخه جزوه شیمی عمومی ۲ پیام نور برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش [...]

دانلود
جزوه شیمی صنعتی ۲ پیام نور 1800 تومان

جزوه شیمی صنعتی ۲ پیام نور

دانلود جزوه شیمی صنعتی ۲ پیام نور آخرین نسخه جزوه درس شیمی صنعتی ۲ برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای [...]

دانلود
جزوه الکتروشیمی صنعتی پیام نور 1800 تومان

جزوه الکتروشیمی صنعتی پیام نور

دانلود جزوه الکتروشیمی صنعتی پیام نور آخرین نسخه جزوه درس الکتروشیمی صنعتی برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش [...]

دانلود
جزوه شیمی صنعتی ۱ پیام نور 1800 تومان

جزوه شیمی صنعتی ۱ پیام نور

دانلود جزوه شیمی صنعتی ۱ پیام نور آخرین نسخه جزوه درس شیمی صنعتی ۱ برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای [...]

دانلود