جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رایگان

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها درس نظریه زبان ها و ماشین ها یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد که یکی از دورس پایه و مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای [...]

دانلود
کتاب اقتصاد مهندسی محمد مهدی اسکونژاد رایگان

کتاب اقتصاد مهندسی محمد مهدی اسکونژاد

کتاب اقتصاد مهندسی اثر محمد مهدی اسکونژاد درس اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی یکی از دورس مهم و دشوار رشته مهندسی برق می باشد  به همین خاطر برای دانشجویان عزیز کتاب اقتصاد مهندسی [...]

دانلود
جزوه استاتیک استاد تابش پور رایگان

جزوه استاتیک استاد تابش پور

جزوه استاتیک استاد تابش پور درس استاتیک یکی از دورس مهم و دشوار رشته مهندسی مکانیک می باشد  به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه استاتیک استاد تابش پور دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف [...]

دانلود
جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات رایگان

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر می باشد که یکی از دورس مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه ذخیره و [...]

دانلود
جزوه مدار منطقی رایگان

جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی مدار منطقی یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر می باشد که جز دروس دشوار این رشته است به همین خاطر برای شما دانشجویان عزیز جزوه مدار منطقی این درس را برای شما قرار داده ایم که به صورت [...]

دانلود
جزوه معماری کامپیوتر رایگان

جزوه معماری کامپیوتر

جزوه معماری کامپیوتر درس معماری کامپیوتر یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد که یکی از دورس پایه و مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه [...]

دانلود
جزوه شبکه های کامپیوتری رایگان

جزوه شبکه های کامپیوتری

جزوه شبکه های کامپیوتری درس شبکه های کامپیوتری یکی از دروس مهم رشته کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد که یکی از دورس پایه و مهم در کنکور ارشد کامپیوتر می باشد به همین خاطر برای دانشجویان عزیز [...]

دانلود
جزوه رسم فنی و نقشه کشی اثر اسماعیل صیدی رایگان

جزوه رسم فنی و نقشه کشی اثر اسماعیل صیدی

جزوه رسم فنی و نقشه کشی اثر اسماعیل صیدی درس رسم فنی و نقشه کشی یکی از دورس مهم رشته عمران می باشد که جز دروس دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه رسم فنی و نقشه کشی استاد اسماعیل صیدی [...]

دانلود
جزوه دینامیک دکتر صهبا رایگان

جزوه دینامیک دکتر صهبا

جزوه دینامیک استاد صهبا درس دینامیک یکی از دورس مهم رشته عمران می باشد که جز دروس دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز جزوه دینامیک دکتر صهبا یکی از اساتید دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد [...]

دانلود
نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات رایگان

نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات

نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات یکی از دورس مهم رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد که جز دروس دشوار است به همین خاطر برای دانشجویان عزیز نمونه سوالات ذخیره و [...]

دانلود