کتاب سيستم های برنامه ريزی منابع سازمان رایگان

کتاب سيستم های برنامه ريزی منابع سازمان

دانلود کتاب سيستم های برنامه ريزی منابع سازمان (مديريت فناوری اطلاعات) پیام نور سازمان هاي امروزي در جهت جهاني شدن رقابت مي كنند، به طوري كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي رسيده است. در بازارهاي [...]

دانلود
کتاب پایگاه داده ها ( Database ) 3000 تومان

کتاب پایگاه داده ها ( Database )

دانلود کتاب پایگاه داده ها ( Database )  مهندس سيد ناصر آيت / دكتر احمد فراهی دسترسی به این اطلاعات معمولا از طریق «سیستم مدیریت پایگاه داده» (DBMS) متشکل از یک مجموعه یکپارچه از نرم‌افزارهای [...]

دانلود
کتاب انسان، طبيعت، معماری پیام نور رایگان

کتاب انسان، طبيعت، معماری پیام نور

دانلود کتاب انسان، طبيعت، معماری پیام نور رويكردهاي گوناگوني براي تعريف معماري وجود دارد كه يكي از جامع ترين و كل گراترين آنها نگرش سامانه اي است .با اين نگرش مي توانيم معماري را كليتي يكپارچه [...]

دانلود
مدیریت کلانشهر و استراتژی های نوین: دیدگاه های منطقه ای از الن بریمن رایگان

مدیریت کلانشهر و استراتژی های نوین: دیدگاه های منطقه ای از الن بریمن

دانلود کتاب مدیریت کلانشهر و استراتژی های نوین: دیدگاه های منطقه ای از الن بریمن این مقاله فشرده مطالبی از پروژه رشد جمعیت و سیاست های کلانشهرها است که اخیرا توسط بخش سیاست های جمعیت سازمان ملل [...]

دانلود
کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای رایگان

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دانلود کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای دکتر علی اکبر رسولی  در چند دهه اخیر، سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی برتـر، نظـر بسـیاري از محققان رشتههاي مختلف بهویژه علوم شهري در سرتاسر جهان [...]

دانلود
کتاب درآمدی بر شهرشناسی پیام نور 3000 تومان

کتاب درآمدی بر شهرشناسی پیام نور

دانلود کتاب درآمدی بر شهر شناسی رشته مهندسی شهرسازی پیام نور شهر چيست؟ شهر مجموعه ای از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيطهـاي سـاخته شـده توسـط انسان است كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است. جمعيت [...]

دانلود
کتاب كانال های آبرسانی پیام نور 3000 تومان

کتاب كانال های آبرسانی پیام نور

دانلود کتاب كانال های آبرسانی رشته مديريت و آبادانی روستاها پیام نور يكياز معضلاتي كه مكررا در طرح هاي آبياري ديده مي شود، روشهاي ناكارآمد كشاورزان در بهره برداري و نگه داري از شـبكه ي كانـالهـا [...]

دانلود
کتاب آزمايشگاه معماری كامپيوتر پیام نور 3000 تومان

کتاب آزمايشگاه معماری كامپيوتر پیام نور

دانلود کتاب آزمايشگاه معماری كامپيوتر پیام نور كتاب درس آزمايشگاه معماري كامپيوتر به عنوان يك واحد درس عملي براي رشته هـاي مهندسـي بـرق و كـامپيوتر بـا توجه به سرفصلهاي اين درس نوشته شده است و [...]

دانلود
دستور کار آزمايشگاه مدار منطقی پیام نور 3000 تومان

دستور کار آزمايشگاه مدار منطقی پیام نور

دانلود دستور کار آزمايشگاه مدار منطقی (مهندسی سخت افزار، نرم‌افزار، برق) پیام نور جزوه ای از رشته کامپیوتر و برق و الکترونیک درباره درس آزمایشگاه مدار منطقی را برای شما دوستان محترم آماده دانلود [...]

دانلود
کتاب آشنايی با معماری جهان پیام نور رایگان

کتاب آشنايی با معماری جهان پیام نور

دانلود کتاب آشنايی با معماری جهان (رشته مهندسی معماری و مرمت بناهای تاريخی) پیام نور نگارش كتاب آشنايي با معماري جهان با هدف تهيه منبعي خودآموز و جامع براي اين درس در چهارچوب ضوابط كتب درسي [...]

دانلود
جزوه آموزش شبیه سازی با نرم افزار ARENA رایگان

جزوه آموزش شبیه سازی با نرم افزار ARENA

دانلود جزوه آموزش شبیه سازی با نرم افزار ARENA Arena یک بسته نرم افزاری است برای انجام مطالعات شبیه سازی سیستم های گسسته و تمام مراحل و گام های یک شبیه سازی را پشتیبانی می کند . بدون شک یکی از [...]

دانلود