کتاب شهر سوخته رایگان

کتاب شهر سوخته

کتاب شهر سوخته شهر سوخته شهری است در نزدیکی شهر زابل و حدودا قدمت این شهر ۵۰۰۰ سال تخمین زده شده است. این شهر تمدن بسیار زیادی داشته و پیشرفت های فرهنگی و صنعتی بسیاری داشته که همین امر باعث شده  [...]

دانلود
آموزش رزومه نویسی رایگان

آموزش رزومه نویسی

دانلود آموزش رزومه نویسی حرفه ای و استاندارد  Resume در اصل به معنای خالصه و مختصر است. رزومه یک خالصه ی دو یا سه صفحه ای از مهارتها، دستاوردها، تجارب کاری و تحصیالت شما است که هـــدف آن جلب نظر [...]

دانلود