جزوه آواشناسی انگلیسی پیام نور 1800 تومان

جزوه آواشناسی انگلیسی پیام نور

دانلود جزوه آواشناسی انگلیسی پیام نور آخرین نسخه جزوه آواشناسی انگلیسی برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای همه، [...]

دانلود
نمونه سوالات اقتصاد ریاضی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات اقتصاد ریاضی پیام نور

نمونه سوالات اقتصاد ریاضی پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) پیام نور

نمونه سوالات مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد [...]

دانلود
نمونه سوالات نگارش فارسی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات نگارش فارسی پیام نور

نمونه سوالات نگارش فارسی پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۲۱۲۰۵۴ [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات ادبیات کودکان پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات ادبیات کودکان پیام نور

نمونه سوالات ادبیات کودکان پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت پیام نور

نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به [...]

دانلود
نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی ۱ پیام نور

نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی ۱ پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان پیام نور

نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه [...]

دانلود