کتاب حیات در آسمان ها اثر ریپچارد اس یانگ رایگان

کتاب حیات در آسمان ها اثر ریپچارد اس یانگ

کتاب حیات در آسمان ها اثر ریپچارد اس یانگ تا این اواخر تنها زیست شناسی که آدمی درباره آن تحقیق کرده است، زیست شناسی زمینی، یعنی شناخت جانداران کنونی و گذشته سیاره ما، و چگونگی تغییر آن ها در طول [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۲ پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۲ پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی تنش پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی تنش پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی تنش پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۱ پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات آمار زیستی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آمار زیستی پیام نور

نمونه سوالات آمار زیستی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی :۱۱۱۷۰۸۳ [...]

دانلود
نمونه سوالات تکامل پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات تکامل پیام نور

نمونه سوالات تکامل پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۱۱۲۰۴۸ [...]

دانلود
جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ پیام نور 1800 تومان

جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ پیام نور

دانلود جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ پیام نور آخرین نسخه جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش [...]

دانلود
نمونه سوالات ژنتيک پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات ژنتيک پیام نور

نمونه سوالات ژنتيک پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۱۱۲۰۳۶ [...]

دانلود