نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۱ پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات آمار زیستی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آمار زیستی پیام نور

نمونه سوالات آمار زیستی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی :۱۱۱۷۰۸۳ [...]

دانلود
نمونه سوالات تکامل پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات تکامل پیام نور

نمونه سوالات تکامل پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۱۱۲۰۴۸ [...]

دانلود
جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ پیام نور 1800 تومان

جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ پیام نور

دانلود جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ پیام نور آخرین نسخه جزوه سیستماتیک گیاهی ۱ برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش [...]

دانلود
نمونه سوالات ژنتيک پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات ژنتيک پیام نور

نمونه سوالات ژنتيک پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۱۱۲۰۳۶ [...]

دانلود
نمونه سوالات بافت شناسی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات بافت شناسی پیام نور

نمونه سوالات بافت شناسی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات جانورشناسی ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات جانورشناسی ۱ پیام نور

نمونه سوالات جانورشناسی ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات زیست شناسی پرتوی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات زیست شناسی پرتوی پیام نور

نمونه سوالات زیست شناسی پرتوی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات روش های تکثیر گیاهان پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات روش های تکثیر گیاهان پیام نور

نمونه سوالات روش های تکثیر گیاهان پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
پاورپوینت جزوه سیستماتیک گیاهی دو رایگان

پاورپوینت جزوه سیستماتیک گیاهی دو

سیستماتیک گیاهی یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق تجارت ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حقوق تجارت ۲ پیام نور

نمونه سوالات حقوق تجارت ۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود