مقاله جستاری در پیوند ادبیات و تاریخ رایگان

مقاله جستاری در پیوند ادبیات و تاریخ

مقاله جستاری در پیوند ادبیات و تاریخ (تلمیحات قرآنی و تاریخی در قصیده بائیه صالح الکواز) چکیده از جلوه های پیوند ادبیات و تاریخ ، بیان وقایع تاریخی در شعر شاعران آئینی و متعد است.یکی از وقایع مهم [...]

دانلود
نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم پیام نور

نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات قرائت و درک متون عربی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات قرائت و درک متون عربی پیام نور

نمونه سوالات قرائت و درک متون عربی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه پیام نور

نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات علوم بلاغی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات علوم بلاغی پیام نور

نمونه سوالات علوم بلاغی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات آیین زندگی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آیین زندگی پیام نور

نمونه سوالات آیین زندگی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی :۱۲۳۳۰۲۷ [...]

دانلود
نمونه سوالات قواعد فقه ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات قواعد فقه ۲ پیام نور

نمونه سوالات قواعد فقه ۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی :۱۲۲۰۲۹۵ [...]

دانلود
نمونه سوالات تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور

نمونه سوالات تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
جزوه خانواده در اسلام پیام نور 1800 تومان

جزوه خانواده در اسلام پیام نور

دانلود جزوه خانواده در اسلام پیام نور آخرین نسخه جزوه درس خانواده در اسلام پیام نور برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار [...]

دانلود
نمونه سوالات اصول فقه ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات اصول فقه ۱ پیام نور

نمونه سوالات اصول فقه ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی :۱۲۲۳۲۳۰ [...]

دانلود