کتاب مدیریت زمان در ۱۰دقیقه از شاهین شاکری رایگان

کتاب مدیریت زمان در ۱۰دقیقه از شاهین شاکری

همه ما به یک اندازه وقت داریم.پس چرا بعضی ها به کارهایشان که می رسند، هیچ، وقت هم اضافه می آورند و بعضیها همیشه از کمبود وقت می نالند ؟علتش را شاید بتوان با تکنیک های مدیریت زمان که در این کتاب [...]

دانلود
کتاب صفر تا صد بازاریابی رایگان

کتاب صفر تا صد بازاریابی

کتاب صفر تا صد بازاریابی بازاریابی یکی از مشاغل پردرآمد جامعه است که داری فنون خاصی است اگر شما هم به شغل بازاریابی علاقه دارید حتما این کتاب را مطالعه کنید شما با این کتاب صفر تا صد بازاریابی را [...]

دانلود
جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور 1800 تومان

جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور

دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور از دیرباز تا کنون توجه به انسان در دنیاي سازمان و مـدیریت همـواره مـورد توجـه صـاحبنظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی کـه [...]

دانلود
جزوه بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور 2800 تومان

جزوه بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور

دانلود جزوه بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور وظایف مدیریت بازاریابی مردم معمولاً مدیربازاریابی را کسی می دانندکهوظیفه اولیه اوایجاد تقاضا براي محصولات سازمان است. اما این یکی از انواع وظایفی است [...]

دانلود
جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها ارشد پیام نور 1800 تومان

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها ارشد پیام نور

دانلود جزوه کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری پیام نور سیستم مجموعه اي است از اجزاي به هم وابسته که به علت وابستگي حاکم بر اجزاي خود کلیت جدیدي را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصي پیروي مي [...]

دانلود
حل المسائل تحقیق در عملیات ۱ پیام نور 2800 تومان

حل المسائل تحقیق در عملیات ۱ پیام نور

دانلود حل المسائل تحقیق در عملیات ۱ پیام نور حل المسائل تحقیق در عملیات ۱ بر اساس همین کتاب دکتر عادل آذر میباشد که تمرین ها و سوالات و تست های کتاب را حل کرده است. به طور خلاصه، تحقیق در عملیات [...]

دانلود
کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور 1800 تومان

کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور

دانلود کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور واژه تحقیق در عملیات از لحاظ لغوی در بسیاری از واژه‌ نامه‌ها به تجزیه و تحلیل ریاضی و علمی یک فرایند یا عملیات به منظور تصمیم‌گیری تعبیر گردیده است. به گمان [...]

دانلود
جزوه بازاریابی بین الملل پیام نور 1800 تومان

جزوه بازاریابی بین الملل پیام نور

دانلود جزوه بازاریابی بین الملل پیام نور تعریف بازاریابی: فرآیند برنامه ریزی و تحقق یک ایده ، قیمت گذاری ، تبلیغات و توزیع کالا ، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است که به نحوی که مبادله ای ایجاد [...]

دانلود