کتاب زن در طول تاریخ اثر کمال مظهر احمد رایگان

کتاب زن در طول تاریخ اثر کمال مظهر احمد

کتاب زن در طول تاریخ زن در طول تاریخ یکی از آثار نویسنده معروف عراقی کمال مظهر احمد است. این کتاب همانطوری که از اسمش هم پیداست در مورد نقش زن در طول تاریخ است. بخشی از مقدمه این اثر: زن نصف یک [...]

دانلود
جزوه آمار در علوم اجتماعی پیام نور رایگان

جزوه آمار در علوم اجتماعی پیام نور

دانلود جزوه آمار در علوم اجتماعی   علم آمار به ۳ قسمت تقسيم ميشود: آمار توصيفي آمار تحليلي آمار ناپارامتريك مؤلفه هاي موجود در آمار: جامعه: تمام مؤلفه هاي مورد نظر را در غالب جامعه بيان [...]

دانلود
کتاب جغرافيای اجتماعی شهرها دکتر حسین شکوئی رایگان

کتاب جغرافيای اجتماعی شهرها دکتر حسین شکوئی

دانلود کتاب جغرافيای اجتماعی شهرها اكولوژی اجتماعی شهر دکتر حسین شکوئی با اینکه شهر و شهر نشینی امکانات و فرصت های بهزیست و بهگشت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی زیادی را در خود دارد، به نظر می [...]

دانلود
کتاب خرد جامعه شناسی یوسف اباذری رایگان

کتاب خرد جامعه شناسی یوسف اباذری

کتاب خرد جامعه شناسی یوسف اباذری جامعه‌شناسی بینشی است که از دل عقل روشنگری برخاسته است، و در عین حال یکی از مهم‌ترین صور تأمل انتقادی در باب این عقل و سویه‌های تاریک و روشن و پیامدهای تاریخی [...]

دانلود
کتاب جامعه شناسی شرقی حسین شیران 3000 تومان

کتاب جامعه شناسی شرقی حسین شیران

دانلود کتاب جامعه شناسی شرقی حسین شیران میگویند که جامعه شناسی مرده است! بسیار خوب، گیریم که چنین باشد! در این صورت به طور قطع سؤالاتی چند مطرح خواهد بود که لاجرم منشأ و منبع این خبر باید بدانها [...]

دانلود
کتاب برنامه ريزی مشاركتی پیام نور 3000 تومان

کتاب برنامه ريزی مشاركتی پیام نور

دانلود کتاب برنامه ريزی مشاركتی پیام نور رشته علوم اجتماعی برنامه ريزي مشاركتي يكي از شقوق انواع برنامه ريـزي اجتمـاعی ـ اقتصـادي بـه شـمار ميرود. هدف از طرح درس برنامه ريزي مشاركتي در برنامه [...]

دانلود
جزوه درس اخلاق حرفه ای پیام نور رایگان

جزوه درس اخلاق حرفه ای پیام نور

دانلود جزوه درس اخلاق حرفه ای (رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) پیام نور گرچه هیچ حرفه مندی نیست که بی نیاز از یک نظام اخلاقی باشد؛ اما چنین امری در حرفه های خدمت مداری چون کتابداری و اطلاع رسانی، [...]

دانلود
خلاصه کتاب جامعه شناسی شهری دکتر توسلی رایگان

خلاصه کتاب جامعه شناسی شهری دکتر توسلی

دانلود  خلاصه کتاب جامعه شناسی شهری دکتر توسلی جامعه شناسي شهري از دروس تخصصي رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري است خلاصه کتاب جامعه شناسی شهری دکتر غلامعباس توسلی که می تواند به عنوان یک جزوه [...]

دانلود