جزوه منطق ۱ از استاد مومنی رایگان

جزوه منطق ۱ از استاد مومنی

جزوه منطق ۱ از استاد مومنی   جزوه ایی که پیش روی شماست یک جزوه کامل از درس منطق ۱ می باشد که توسط استاد مومنی تالیف شده است. این جزوه از مباحث ساده درس منطق شروع کرده و به صورت کامل تا مباحث [...]

دانلود
نمونه سوالات مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) پیام نور

نمونه سوالات مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق هوایی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حقوق هوایی پیام نور

نمونه سوالات حقوق هوایی پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۲۲۳۲۵۷ [...]

دانلود
نمونه سوالات روابط کار در سازمان پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات روابط کار در سازمان پیام نور

نمونه سوالات روابط کار در سازمان پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱ پیام نور

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱ پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی۲ پیام نور

نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی۲ پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق ثبت پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حقوق ثبت پیام نور

نمونه سوالات حقوق ثبت پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق دریاها پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حقوق دریاها پیام نور

نمونه سوالات حقوق دریاها پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
مقاله تحليل چگونگی كاركرد حقوقی جايگزينی حق كسب يا تجارت با حق سرقفلي رایگان

مقاله تحليل چگونگی كاركرد حقوقی جايگزينی حق كسب يا تجارت با حق سرقفلي

مقاله تحليل چگونگي كاركرد حقوقي جايگزيني حق كسب، پيشه يا تجارت با حق سرقفلي:اجتناب ناپذيري پذيرش احترام حق رونق تجارتي چکیده مقالة حاضر تحت عنوان حق كسب، پيشه يا تجارت به تجزيه و تحليل موارد ابها [...]

دانلود