مقاله برنامه ریزی راهبردی کلان شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز رایگان

مقاله برنامه ریزی راهبردی کلان شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز

مقاله برنامه ریزی راهبردی کلان شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز با تاکید بر مولفه هوا چکیده کلان شهر اصفهان به دلیل افزایش جمعیت ، مهاجر پذیری ، گردشگری پذیری ، سکون هوا در نیمی از روزهای سال [...]

دانلود
مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی رایگان

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی چکیده امروزه جلوه هایی از یک تهدید جدی زیست محیطی در عرصه جهانی مشاهده می شود. تخریب و نقصان بیش از حد منابع از [...]

دانلود
مقاله مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری کرمان با گردشگری کویر شهداد رایگان

مقاله مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری کرمان با گردشگری کویر شهداد

مقاله مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد چکیده تحقیق حاضر با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی راهبردی، درصدد تدوین راهبردهای اجرایی و مؤثر به [...]

دانلود
نمونه سوالات مخاطرات محیطی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات مخاطرات محیطی پیام نور

نمونه سوالات مخاطرات محیطی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات خلیج فارس و مسائل آن پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات خلیج فارس و مسائل آن پیام نور

نمونه سوالات خلیج فارس و مسائل آن پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات ژئومورفولوژی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات ژئومورفولوژی پیام نور

نمونه سوالات ژئومورفولوژی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
سفرنامه چین اثر خواجه غیاث الدین رایگان

سفرنامه چین اثر خواجه غیاث الدین

سفرنامه چین اثر خواجه غیاث الدین  شاید از اساسی ترین گزارشات و اطلاعات درمورد غیاث الدین نقاش سفرنامه او از سفر چین است. شاهرخ تیموری در سال هشتصد و بیست و دو هجری قمری واسه ی دفعه ی سوم و به سبب [...]

دانلود