جزوه آموزش نرم افزار ENVI سنجش از دور رایگان

جزوه آموزش نرم افزار ENVI سنجش از دور

جزوه آموزش نرم افزار ENVI سنجش از دور نرم افزار ENVI  یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای سنجش از دور و کار با تصاویر ماهواره ای می باشد. کلمه Envi کوتاه شده عبارات The Environment For Visualizing [...]

دانلود
کتاب اقتصاد منابع طبيعی پیام نور 2000 تومان

کتاب اقتصاد منابع طبيعی پیام نور

دانلود کتاب اقتصاد منابع طبيعی پیام نور اقتصاد منابع طبیعی به عرضه، تقاضا و تخصیص منابع می‌پردازد. در واقع زیز شاخه‌ای از اقتصاد است که به بحث استخراج منابع می‌پردازد. هدف اصلی از اقتصاد منابع [...]

دانلود
کتاب اكولوژی مرتع دکتر مینا ربیعی پیام نور 3000 تومان

کتاب اكولوژی مرتع دکتر مینا ربیعی پیام نور

دانلود کتاب اكولوژی مرتع دکتر مینا ربیعی پیام نور اکولوژی یا بوم شناسی بررسی روابط متقابل موجودات زنده و محیط زیست آنان است. با این تعریف مختصر می توان ادعا کرد که همه ما بدون اینکه خودمان بدانیم [...]

دانلود
کتاب اندازه گیری و ارزیابی مراتع پیام نور 3000 تومان

کتاب اندازه گیری و ارزیابی مراتع پیام نور

دانلود کتاب اندازه گیری و ارزیابی مراتع پیام نور مینا ربیعی انسان براي ارزيابی هر چيزي سه گام را طی می نمايد . گام اول با دريافت عامل تحريك يا احساس مربوط است. مثلا ديدن يك گونه گياهی ممكن است [...]

دانلود
کتاب شناخت و فلسفه جغرافیا پیام نور رایگان

کتاب شناخت و فلسفه جغرافیا پیام نور

دانلود کتاب شناخت و فلسفه جغرافیا پیام نور از دکتر حسین شکوئی فلسفه هر علم اساس كار آن علم محسوب ميشود. مرحوم استاد دكتر حسين شـكوئي با نگارش چهار كتاب در زمينه فلسفه جغرافيا به تبيـين جايگـاه [...]

دانلود
کتاب تغییرات اقلیمی اثر دنی چیورز رایگان

کتاب تغییرات اقلیمی اثر دنی چیورز

دانلود کتاب راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی اثر دنی چیورز  بیشتر کتاب هایی که در زمینه تغییرات اقلیم وجود دارند بر جنبه علمی آن تمرکز می کنند و معمول چنان درگیر پیچیدگی ها و فجایع می شوند که فراموش [...]

دانلود