پاورپوینت منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

پاورپوینت منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

دسته بندی: -

قیمت: 1800 تومان

تعداد نمایش: 298 نمایش

حجم فایل: 820.95K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۵ تیر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۷ آذر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1800 تومان – خرید

قسمتی از فهرست عناوین اسلایدها

 • شناسنامه تحقیق
 • موضوع مورد بحث
 • مقدمه
 • مفاهیم منطق فازی
 • حال به بررسی منطق فازی به معنی وسیع آن درپزشکی می پردازیم
 • مثال
 • مثالی دیگردرپزشکی تب بالا است
 • سیستم های فازی مبتنی برقواعددرپزشکی
 • کاربردمنطق فازی درایجادسیستمی مبتنی برقواعدبرای تشخیص امراض ریوی DOCTOR  MOON
 • پایگاه داده بیمار
 • ایجادوتوسعه موتوراستدلال
 • تشخیص بیشترازیک بیماری
 • شرح نتایج تشخیص
 • آزمون وارزیابی کردن
 • نتیجه ارزیابی

بخشهایی از متن پاورپوینت

 • مفاهیم منطق فازی

برای اینکه بدانیم چگونه نظریه مجموعه های فازی ومنطق فازی ابزاری مناسب برای ارایه وبررسی مفاهیم  یک حوزه علمی ( مثلاپزشکی) هستند.

معمولا این پرسش راانجام می دهیم:

ابهام وعدم دقت چیست؟

اینکه منطق فازی چه معنی می دهد؟

سپس بحث خواهیم کرد که چگونه منطق فازی درپزشکی به کار می رود.

 • سیستم های فازی مبتنی برقواعددرپزشکی

درسیستم های فازی برپایه قواعد درپزشکی ،اشخاص متخصص اغلب گزاره های خودشان رابرحسب قواعد به صورت زیرفرموله می کنند:

اگرx،Aاست وy،Bاست آنگاهz،Cاست.

به عنوان مثال :اگردردکمرشدیدباشد ومریض پیرباشد،آنگاه سوزن(درطب سوزنی چینی)رادریک نقطه مشخص برای زمانی طولانی فروکنید.دراینجا:

x نشان دهنده    دردمریض   و A نشانه  شدید

y نشان دهنده  سن مریض و B نشانه پیر

z نشان دهنده زمان معالجه و C نشانه زمان طولانی

 • آزمون وارزیابی کردن

نرم افزار DOCTOR  MOON چندین آزمایش رادرموسسه VNITLD ازسرگذرانده است.دراین آزمایش ها،مجموعه ای ازعلایم  که نشان ازوضعیت بالینی بیمارداردرابه سیستم داده اند.نتایج بدست آمده توسط گروهی ازپزشکان متخصص در VNITLD بررسی شده  وتوانایی تشخیص سیستم راارزیابی کرده اند.

ابتدا به این نرم افزار،مشخصات بالینی تعدادی مریض واقعی که پرونده آنهانگه داری شده بود داده شده است.این اشخاص ،بیماران مشهوری بودند.دربسیاری حالات DOCTOR  MOON همان نتایجی رااستخراج کرده که آخرین نتایج پزشکان درپرونده بوده است

مشخصات تحقیق

رشته: کامپیوتر

نوع فایل: pptx – پاورپوینت

تعداد اسلایدها: ۲۳

 

 

در مورد این اثر نظر دهید