پاورپوینت مدیریت بهره وری و کیفیت – مدیریت نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت بهره وری و کیفیت – مدیریت نیروی انسانی

دسته بندی: -

قیمت: 1800 تومان

تعداد نمایش: 340 نمایش

حجم فایل: 225.23K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ تیر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۴ آذر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1800 تومان – خرید

قسمتی از فهرست عناوین اسلایدها:

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • عوامل افزايش بهره وري  از ديدگاه صاحب نظران:
 • عوامل ساختاري وبهره وري نيروي انساني
 • انگيزش وبهره وري نيروي انساني
 • نظريه هاي انگيزش:
 • تئوري سلسله مراتب
 • تئوري دوجنبه اي انسانX-Y
 • تئوري دو عاملي هرزبرگ
 • تئوري انگيزش موفقيت
 • تئوري نيازهاي زيستي ،تعلق ورشد
 • تئوري انتظار واحتمال
 • تئوري برابري
 • تئوري اسناد
 • کاربردهای انگیزش در عمل
 • الگوی اقتضايي انگیزشی
 • مدیریت سازمان ها وبهره وری نیروی انسانی
 • محیط درونی
 • بالندگی سازمان
 • ارزش مشارکت
 • آموزش وبهره وری نیروی انسانی
 • تعریف آموزش
 • تاریخچه آموزش
 • اهداف آموزش نیروی انسانی
 • فواید ومزایای آموزش نیروی انسانی
 • انواع آموزش
 • یادگیری
 • نظریه یادگیری
 • اصول یاد گیری
 • فرآیند آموزش ویاد گیری
 • آموزش وپرورش-تفاوت این دو با هم
 • آموزش وارتقای بهره وری

بخشهایی از متن پاورپوینت:

 

 • مقدمه

در تعيين عوامل مؤثر بر بهره وري نظرات متفاوتي وجود دارد و هر يك از دانشمندان و صاحب نظران عواملي را به عنوان عامل مؤثر مشخص كرده اند و به طور اجمال عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران و كاركنان، ارتقاء انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر، ايجاد زمينه هاي مناسب بطور ابتكار و خلاقيت مديران و كاركنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق، وجدان كاري و انضباط اجتماعي تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند، تقويت حاكميت و تسلط سياستهاي سازمان بر امور، صرفه جوئي به عنوان وظيفه ملي در بهره وري مؤثر مي باشد.

 • عوامل افزايش بهره وري  از ديدگاه صاحب نظران:

رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران

دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان

روشن  بودن كليه وظايف و دستورالعملها و مقررات و قوانين براي كاركنان

دادن اختيارات كافي به كاركنان، تا آنها در انجام كارهاي خود احساس مسئوليت كنند.

در زمان استخدام سعي شود افراد كارآمد و متخصص جذب شوند

كاركنان را در تصميم گيري ها و تدوين اهداف و برنامه ها مشاركت داد.

كيفيت بالاي زندگي كاري

ازبرنامه هاي گردش شغلي، غناي شغلي و توسعه شغلي در جهت افزايش توان و مهارت كاركنان  و همچنين جهت افزايش اعتماد به نفس كاركنان استفاده نمود.

برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق

تحول در سيستم و روشها

وجدان كاري و انضباط اجتماعي كه عاملي خود كنترلي است.

بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم كوشش و تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و مسئولين ذيربط است كه خود نيازمند بهبود شرايط كار و تغييرمحركه ها  و روشهاي انگيزشي كاركنان، بهبود نظامها ، قوانين، بخشنامه ها، دستورالعملها روشها، فناوري و غيره مي شود

 • تئوري اسناد

در این تئوری نقش ادراکات وبرداشت های فرد در انگیزش او نسبت به انجام کار مورد تحلیل قرار می گیرد .در این نظریه علل موفقیت افراد از نظر خود انها به توانایی های شخصی خودشان ارتباط پیدا می کند در حالی که علل شکست در کارهایشان به عوامل محیطی اسناد می دهند حال اگر این افراد در جایگاه قضاوت اعمال ورفتار های دیگران قرار گیرند عنوان خواهند داشت که موفقیت های دیگران از عوامل محیطی وشکست هایشان مرتبط با ویژگی های شخصی آنان است برای از بین بردن ابهام در تعیین بروز موفقیت ویا عدم موفقیت افراد سه معیار استفاده می گردد۱-تفاوت :عملکرد افراد در انجام وظایف مختلف مورد بررسی قرار میگیرد واگر بین آنها تفاوت محسوسی وجود داشته باشد  احتمال اینکه علت عملکرد خارجی باشد بیشتراست۲- تداوم :به چگونگی انجام یک وظیفه در طول زمان اطلاق می شود اگر فردی به طور مرتب از عهده انجام یک وظیفه برنیاید احتما اینکه عدم موفقیت او ناشی از عوامل درونی و ویژگی های فردی او باشد افزایش می یابد۳-تطابق :ایفای یک وظیفه خاص در بین کارکنان هم تراز را مورد بررسی قرار می دهد.اگر اکثر کارکنان هم تراز در انجام یک وظیفه ناکام باشند می توان علت را در عوامل محیطی وبیرونی جستجو کرداین تئوری به مدیران کمک می نماید تا با شناخت علل ناکامی ها در رفع آنها بکوشندوسعی نمایند تا بازدهی کارکنان را افزایش داده واز این طریق به بهره وری در بعد انسانی دست یابد

 • آموزش وارتقای بهره وری

رفاه روز افزون و بالا رفتن سطح آموزش و پرورش سبب شده که شهروندان جامعه های صنعتی در سلسله مراتب نیازهای مازلو بالا روند. در نتیجه نیاز فزاینده آنان به خود یابی تنها در شغلهای گسترش یافته ارضاء می شود.کیفیت زندگی کاری و تامین نیازهای کارکنان پیشنیاز ارتقاء بهره وری در سازمانها میباشد.پیشنیاز کیفیت زندگی کاری توانمند سازی است.زندگی اجتماعی ملزومات خاص خویش را دارد و افراد با یادگیری و تعلیم میتوانند افق دید خویش را بالاتر برده و خواسته های اجتماعی را جایگزین نیازهای نازل فردی نموده و اجتماعی تر بیندیشند.با تربیت صحیح میتوان متخصصانی را که جزئی نگر هستند و دیدشان تنها به حوزه تخصصی خودشان محدود میشود،تبدیل به افرادی کل نگری کرد که مسائل را در ابعاد وسیع تر بینند ودرک کنند.کرو ساوا و همکاران در مطالعات خود در رابطه با آموزش کارکنان چرخش شغلی را یکی از راه های موثر برای افزایش مهارت،تجربه و شناخت فرایندهای کاری میدانند.آنها بیان میکنند که اگر چرخش شغلی با برنامه ریزی باشد میتواند بهره وری نیروی کار را در سازمان افزایش دهد.مسلما افرادی که خلاقیت بالایی دارند،افرادی هستند که همیشه بدنبال روشهایی برای بهتر و بهینه انجام دادن کارها و حل مبتکرانه مشکلات در سازمان میباشند.چنانچه این افراد به درستی و برنامه ریزی شده آموزش دیده باشند و از انگیزه کافی برای انجام فعالیت در سازمان برخوردار باشند،میتوانند موثرتر و کاراتر به انجام دادن فعالیت ها در سازمان کمک کنند و در نتیجه بهره وری خود و بهره وری سازمان را افزایش دهند

 

مشخصات تحقیق

رشته: مدیریت

پدید آورندگان: ناصر آقاجري ،دانيال بهرامي ،حيدر حبيبي نيا

نوع فایل: pptx – پاورپوینت

تعداد اسلایدها: ۳۹

 

در مورد این اثر نظر دهید