مقاله بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما

مقاله بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 9 نمایش

حجم فایل: 2.46M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت در سال ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳

چکیده

امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیریم و در مقابل حوادث شغلی نیز تاثیر بدی بر روی سازمان و شرکت ها و نیروی انسانی آنها دارند .این تحقیق با هدف بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هماصورت گرفته است . با توجه به فرضیات و سوالات مورد نظر در این تحقیق از روش تحقیق علی – مقایسه ای سود جسته است . جامعه آمار ی ۳۰۶۰ نفرمی ب اشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ۳۴۵ نفری انتخاب شد . در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع آوری اطلاعات صورت گرفت که برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد و براساس مقیاس لیکرت و درجات آن شامل کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم و کاملاٌ مخالفم می باشند . پرسشنامه
در مرحله اول برای تعین میزان اعتبار آن به صورت آزمایشی روی ۴۰ نفر اجرا شد که آلفای بدست آمده برابر با a =./91 است . سپس در مرحله دوم پرسشنامه به صورت نهایی اجرا شد و اطلاعات بدست آمده ابتدا مورد تحلیل توصیفی و استنباطی و سپس فرضیات بررسی شدند . نتایج بدست آمده از این تحقیق بر پایه فرضیات نشان می دهد که :
بین کارکنان در واحدهای کم حادثه و پرحادثه از نظر میزان استرس تفاوت وجود دارد .
بین ویژگیهای نقش در واحدهای کم حادثه و پر حادثه تفاوت وجود دارد .
تفاوت معناداری بین واحدهای کم حادثه و پر حادثه از نظر ویژگیهای شغل وجود نداشت .
استرس شغلی در زنان و مردان به طور معناداری متفاوت است .
میزان درآمد به عنوان عاملی تعدیل کننده نتوانسته تاثیر استرس را کنترل نماید .
و بلاخره کارگران و کارکنانی که دوره ها ی آموزشی مرتبط با شغل گذرانده باشند از استرس کمتری نسبت به کارگران و کارکنانی که این دوره ها را نگذرانده اند برخوردارند .

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال:
سال انتشار: ۱۳۸۴
نویسنده: رفیق حسنی
تعداد صفحات: ۲۰۳
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید